/
biegły rewident
Doradca księgowego
Karolina Kaszubowska
/
Skorzystaj zanim Cena Wzrośnie!
  
Kliknij w link poniżej aby odebrać Natychmiastowy dostęp do szkoleń!
A co jest w środku Pakietu?
/
 • E-book Jak zaplanować karierę i efektywnie pozyskać kompetencje do pracy na stanowiskach w księgowości
 •  Nagranie 3 webinarów Zamknięcie roku w księgach rachunkowych - inwentaryzacja, uzgadniania ksiąg, wycena
 • Mini-Kurs obsługi komputera dla księgowych, w tym programu Excel
 • Analiza finansowa Twojej firmy
 • BONUS!
/
Pracujesz w księgowości?

Nie wiesz co przyniesie przyszłość, więc chcesz podnieść kwalifikacje aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? 

Oczekujesz, że liczba zatrudnionych w Twoim zespole zostanie zredukowana i chcesz zwiększyć swoją efektywność aby uniknąć pracy po godzinach?

Chcesz pomóc swojej firmie w lepszym zarządzaniu majątkiem, finansami i poprawie efektywności?

A może planujesz awans?

Ten Zestaw jest właśnie dla Ciebie!
Lekkostrawny Zestaw Produktów cyfrowych 
dla Księgowych
/
1. E-book Jak zostać głównym księgowym i zaplanować karierę zawodową
 1. Zestaw kompetencji głównego księgowego wraz z opisem potrzebnych aby stać się cenionym ekspertem
 2. Instrukcja jak zaplanować karierę zawodową i jak ustalić potrzebne szkolenia i warsztaty, jak wyznaczyć i pokonywać kamienie milowe w drodze do celu
 3. Jak pracować efektywnie, oszczędzać czas i koncentrować się na zadaniach bez rozpraszania uwagi
 4. Praktyczne porady jak organizować pracę zespołu, kontrolować i motywować innych i szukać pracy
 5.  Do tego praktyczne ćwiczenia, które pozwolą Ci ustalić jakie kompetencje księgowe (i nie tylko!) wymagają dopracowania
 6. Plik Excela, który pomoże Ci przeprowadzić powyższe ćwiczenia


Wartość produktu to 47 zł
A w E-booku:
2. Nagranie 3 webinarów: Zamknięcie roku w księgach rachunkowych w pigułce (materiał wideo), w tym:
 1. Zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości i problemów podczas zamykania ksiąg rachunkowych
 2. Zasady inwentaryzacji poszczególnych pozycji aktywów i pasywów - nie tylko zapasów, środków trwałych czy rozrachunków, ale także np. sald rozliczeń międzyokresowych czy kapitałów.
 3. Uzgadnianie kręgu kosztów, sposoby ujęcia wyrobów gotowych w przypadku gdy nie prowadzi się kont zespołu "5"
 4. Wycena aktywów i pasywów do bilansu - praktyczne wskazówki
 5. Uzgadnianie sald księgowych, w tym zgodność pomiędzy kontami księgowymi oraz ewidencją syntetyczną i analityczną
 6. Tworzenie rezerw na przewidywane straty
 7. Zobowiązania warunkowe wymagające opisania w sprawozdaniu
 8.  Wprowadzenie leasingu do ksiąg rachunkowych 
 9. Zasady ustalania podatku odroczonego
 10. Rachunek przepływów pieniężnych - zasady sporządzania wraz z elementami analizy przepływów pieniężnych z określeniem obszarów zagrożonych niedostateczną płynnością 
 11. Elementy analizy finansowej na podstawie wskaźników finansowych na przykładzie danych rzeczywistych firm - ustalanie poziomu rentowności, efektywności działania i płynności na przestrzeni lat oraz w porównaniu z firmami konkurencyjnymi.
 12. Inne zagadnienia.

Zagadnienia te przedstawiane są na praktycznych przykładach liczbowych w programie finansowo-księgowym oraz z zastosowaniem programu Excel, dzięki temu w krótkim czasie znacząco podniesiesz swoje kwalifikacje!

Czas trwania - ok. 5 godzin.
Wartość produktu to 147 zł
3. Mini-Kurs obsługi komputera dla księgowych (w tym podstawy Worda i Excela) - kurs wideo
 1. Efektywna organizacja pracy na komputerze, która usprawni pracę i skróci czas wykonywania zadań - w tym organizacja pulpitu, paska zadań, folderów, tworzenie skrótów, czy ustawienia widoku, kopiowanie i przenoszenie plików, personalizacja ustawień systemu Windows, tworzenie kopii zapasowych, optymalizacja pracy systemu
 2. Pobieranie i instalowanie programów i aplikacji oraz dodawanie i konfiguracja sprzętu (np. drukarki, skanery)
 3. Korzystanie z panelu sterowania
 4. Pobieranie i instalacja wybranej przeglądarki internetowej, konfiguracja i personalizacja oraz codzienne korzystanie i archiwizacja zakładek
 5.  Szybkie wyszukiwanie w internecie odpowiedzi na wątpliwości z zakresu zagadnień księgowych, przeglądanie artykułów w internecie, weryfikacja źródeł pod względem przydatności oraz przeglądanie aktów prawnych
 6. Polecane serwisy online dla księgowych
 7. Podstawowe zastosowania Excela dla księgowych - praca z arkuszami - odwołania, ochrona, ukrywanie arkuszy, formatowanie komórek i tekstu, w tym formatowanie warunkowe
 8. Praca na danych wyeksportowanych z programu f-k -  funkcje Excela Ważne dla księgowych - wyszukiwanie, sortowanie, funkcja "Jeżeli", analiza danych, kopiowanie formuł, praca na zakresach, tworzenie wykresów, łączenie plików, ustawianie wydruku danych, eksportowanie do innych formatów
 9. Tworzenie dokumentów tekstowych w programie Word -formatowanie tekstu, praca ze stylami, nawigacja, ochrona dokumentu, praca z oknami -otwieranie kilku plików, przegląd zmian w pliku (recenzja, porównywanie różnych wersji), dodawanie komentarzy, ustawienia wydruku, tworzenie łączy między Wordem a Excelem (np. łączy między plikiem Worda  wykresami, tabelami czy danymi w arkuszu Excela), aktualizowanie łączy
 10. Przydatne funkcje programu do wysyłki poczty - np. załączanie plików Excela, zrzutów z ekranu, plików graficznych, zastosowanie programu Paint do prostej obróbki plików graficznych i przygotowanie do wysyłki mailem i inne zagadnienia.

Dzięki temu kursowemu zapomnisz o problemach z komputerem i poradzisz sobie bez pomocy informatyka. Ponadto zwiększysz swoją efektywność w pracy, dzięki czemu poradzisz sobie łatwiej z narastającymi obowiązkami!

Czas trwania - ok. 3 godzin.

Wartość produktu to 360 zł
4. Analiza finansowa - kurs wideo
Przykładowe opinie i komentarze na temat kursów i szkoleń:
Wartość łączna wszystkich produktów to 914 zł
Jednak w związku ze szczególną sytuacją, w której się znaleźliśmy udostępniamy ten pakiet z super-zniżką!

Tylko teraz w cenie 249 zł brutto, czyli zyskujesz Aż 665 zł
Co jeszcze otrzymujesz?
Newsletter Wideo, w którym omawiane są zmiany przepisów prawnych ważnych dla księgowych od stycznia 2020 roku!
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 2. Podatek VAT
 3. Ordynacja podatkowa
 4. Ryczałt od przychodów i karta podatkowa
 5. Prowadzenie PKPiR
 6. Terminy zapłaty
 7. Stawki i limity
 8. Inne przepisy

Wartość produktu to 360 zł
Wartość produktu to 920 zł
Jestem doradcą podatkowym od 13 lat. Olbrzymią rolę kładę od samego początku na rozwój zawodowy oraz ciągłe doskonalenie zawodowe. Blogiem Pani Karoliny zainteresowałam się przez przypadek – szukając rozwiązań problemu księgowego. 
Tam natrafiłam na wiele bardzo ciekawych lekcji z których bardzo dużo skorzystałam. Następnie dotarłam do grupy na Facebooku ekspert rachunkowości którą również prowadzi Pani Karolina. 
Zauważyłam że udostępnia wiele bardzo ciekawych materiałów które są przydatne w praktyce księgowego. 
W ten sposób dowiedziałam się o kursie „Główny księgowy dyrektor finansowy”. Zastanawiałam się co tak naprawdę może mi dać uczestnictwo w tego typu kursie na moim etapie rozwoju zawodowego? Jednak podjęłam decyzję że z niego skorzystam bo nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w tego typu kursie online.
Jestem z kursu bardzo zadowolona. Regularnie poza materiałami powtórkowymi które z chęcią odsłuchałam na początku kursu, regularnie pojawiają się nowe lekcje i każda z nich bardzo zrozumiały sposób na poziomie praktycznie każdego etapu rozwoju zawodowego przedstawia problemy z którymi spotykamy się na co dzień. Materiały są przygotowane w bardzo przystępny sposób. Po każdej lekcji chciałoby się wiedzieć więcej i więcej.

Monika Kawalec
Doradca Podatkowy 
Właściciel ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego w Krakowie
 1. Analiza poszczególnych pozycji bilansu RZiS i interpretacja zmian poszczególnych pozycji - analiza pionowa i pozioma. 
 2. Cykl obrotowy majątku - jak interpretować jego długość i zmiany w poszczególnych latach, ustalanie bezpiecznego poziomu kapitału pracującego  
 3. Cykl konwersji gotówki i kapitał obrotowy netto - jak wpływać i interpretować jego poziom 
 4. Zarządzanie poziomem zapasów - zalety i wady utrzymywania wysokich i niskich stanów, dostawy "just in time", ustalanie cyklu rotacji zapasów 
 5.  Należności - zarządzanie kredytem kupieckim, polityka kredytowa a utrzymanie płynności, koszty monitoringu, złych długów i factoring. Opłacalność udzielania i korzystania ze skonta, wskaźnik pozycji kredytowej. Cykl rotacji należności a problemy z płynnością. Skutki zmian w polityce kredytowej. 
 6.  Interpretowanie dynamiki pozycji bilansu i RZiS i wykorzystanie do zarządzania finansami. 
 7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością, lokowanie wolnych środków. 
 8. Wskaźniki płynności I, II i III stopnia i ich interpretacja oraz wykorzystanie dla celów zarządzania płynnością. 
 9. Wskaźniki rentowności, w tym rentowność sprzedaży (ROS), kapitału (ROE) i aktywów (ROA), stopa zwrotu z inwestycji (ROI), sposoby naliczania marży na sprzedaży.  
 10. Cykl rotacji zobowiązań - interpretacja zmian i diagnozowanie pojawiających się opóźnień w regulowaniu zobowiązań. 
 11.  Analiza rachunku przepływów pieniężnych i ustalanie obszarów z niedoborem lub nadwyżką pieniężną. Podstawy tworzenia i interpretacji pozycji rachunku przepływów pieniężnych. 
 12.  Inne wskaźniki, w tym kapitałowo-majątkowe, złota i srebrna zasada bilansowa i ich interpretacja, prawidłowe ustalanie wartości przeciętnych. 
 13. Przedstawienie prostego model badania zagrożenia kontynuacji działania na podstawie danych finansowych. 
 14. Praktyczny przykład analizy wskaźnikowej na podstawie danych firmy produkcyjnej za okres 3 lat. 
 15. Do kursu dołączono wzór pliku Excela do wykorzystania w Twojej firmie, w którym wyliczysz kilkadziesiąt wskaźników finansowych oraz plik do wykonania zadania przedstawionego w materiale wideo.


 16. Dzięki temu kursowemu sprawnie przeprowadzisz analizę finansową swojej firmy i wyciągniesz wnioski, które pomogą zarządzać nie tylko finansami, ale również zapobiegać problemom z płynnością i szybko reagować np. na symptomy pogorszenia efektywności gospodarowania majątkiem.

  Czas trwania - ok. 3 godzin.
Dobry wieczór Karolina.
Jestem po wysłuchaniu lekcji dotyczących analizy finansowej i jestem zachwycona. Dziękuję za jasne, proste i bardzo merytoryczne podejście do tematu.W mojej firmie robiłam analizy, wyliczałam wskaźniki, ale nie zawsze potrafiłam je właściwie zinterpretować. Te lekcje pomogły mi poukładać sobie wszystko w głowie.
Jeśli mogę, to chciałbym prosić o przybliżenie tematu dźwigni finansowej jako wyznacznika opłacalności korzystania z kapitałów obcych. Teorii w tym zakresie jest sporo, ale jak Fachowiec opowie na przykładzie, to od razu wszystko staje się jasne i proste.

Pozdrawiam
Kasia